Dossier autorskie i kontakt

Cześć poniżej chciałbym przedstawić moje dossier autorskie. Jeśli ktoś z Państwa ma pytania do mnie na temat bloga, ale nie chce używać opcji komentarzy proszę pisać na adres: wdutka79@gmail.com

Wojciech Dutka

SPIS PUBLIKACJI

2011- nagroda zespołowa ministra zdrowia za publikcję ” Anti-alcohol Posters in Poland, 1945-1989: Diverse Meanings, Uncertain Effects”

I. POWIEŚCI:

● Lunatyk, wyd. Albatros Andrej Kuryłowicz s.c, Warszawa 2016, ss.399

● Kartagińskie Ostrze, wyd. Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c, Warszawa 2015, ss.438

● Czerń i Purpura, wyd. Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2013, ss.456

● Bractwo Mandylionu, wyd. Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2009, ss.440

● Taniec szarańczy, wyd. Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2007, ss. 368

● Krew faraonów, wyd. Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2005, ss. 398

II. MONOGRAFIE NAUKOWE: Zapomniany Stańczyk. Rzecz o Stanisławie Koźmianie (1836-1922), wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, ss.323

Artykuły:

1. Duchowieństwo rzymskokatolickie i katolicyzm płaszczyznami sporu o powstanie styczniowe w polskiej historiografii 1863-1918, – Kwartalnik Historyczny CXX, nr 1, 2013, s.33-56

2. Od Teruelu po ruiny Berlina. Krótka rozprawa o narracji Antony`ego Beevora, – Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne, Vol.X, nr 1, 2013, s.94-115

3. Kobiety w powstaniu styczniowym w świetle historiografii powstańczej, – Studia Gdańskie tom. XXXI, s.265-276

4.Udział chłopów i tzw. „sprawa włościańska” jako płaszczyzna dyskursu o powstaniu styczniowym w polskiej historiografii i publicystyce historycznej – Klio, nr 20, 2012, s.141-170

5.Masakra w Sołowijówce 1863, – Niepodległość i Pamięć nr 37, 2012, s.25-36

6. Diabeł, ostatni szlachcic, czy rozumny patriota? Aleksander Wielopolski w polskiej historiografii powstania styczniowego 1863-1918, Czasy Nowożytne 25 (2012), s.139-160

7. Podróże kulinarne Stanisława Koźmiana (1836-1922), – Kultura i Historia nr 22(2012)

8. Stanisław Koźmian (1836-1922) wobec powstania styczniowego, – Przegląd Humanistyczny, Rok LIV, nr 4(421), 2010, s. 75-89

9. Martin Gorsky, Krzysztof Krajewski-Siuda, Wojciech Dutka, and Virginia Berridge, Anti-alcohol Posters in Poland, 1945-1989: Diverse Meanings, Uncertain Effects – American Journal of Public Health 100 ( 2010), s.2059-2069

10 Kilka refleksji o losie polskich emigrantów uczestniczących w amerykańskiej wojnie domowej 1861-1865, – Przegląd Polonijny, Rok XXXIV, z.3-4, 2008, s. 69-79 (faktyczny druk listopad 2009)

11. Fatalna siła wrogości. Mit obcości i barbarzyństwa Rosji i Rosjan w polskim piśmiennictwie historycznym dotyczącym powstania styczniowego w latach 1863-1918, – Przegląd Historyczny, t. XCIX, 2008, zesz. 3, s.77-97

12. Żydzi w historiografii i piśmiennictwie rocznicowym powstania styczniowego w latach 1864-1918. Próba charakterystyki, – Kwartalnik Historii Żydów, nr 2(226), czerwiec 2008, s.144-151

13. W sidłach determinizmu. Mity nieuchronności powstania styczniowego w polskim piśmiennictwie historycznym 1864-1918 z perspektywy postmodernistycznej teorii historiografii, [w:] Archiva Temporum Testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów, red. G. Bujak. T. Nowicki, Pi. Siwicki, Lublin 2008, s. 126-142

14. Typologia Prasy Parafialnej Kościoła Rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, – Rocznik Historii Prasy Polskiej 11:2008, z.1-2 (20-21), s.35-57 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=63800&from=publication&tab=1

15. Geografia wydawnicza prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, – Rocznik Historii Prasy Polskiej 10:2007,z.2(20), s.75-94

16.Powstanie i rozwój prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, – Rocznik Historii Prasy Polskiej 9:2006, z.2(18), s.56-82

17.Okulary Traugutta. Ostatnie chwile dyktatora powstania styczniowego w piśmiennictwie historycznym okresu niewoli, [w:] Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2006, s.51-61

18.Vita Annae ducissae Silesiae. Studium z dziejów średniowiecznej kultury religijnej na Śląsku, – Świat i Słowo. Czasopismo Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku- Białej, nr 2(3)2004, s.297-319.

19. Barbarzyńcy w Vita Sancti Severini, – Vox Patrum, nr 23(2003), t.44-45, s.318-327